Co je nutriční medicína?

Specialisté z různých oblastí zdravotnictví se zabývají otázkou „Jak jídlo ovlivňuje náš organismus?“ Původním záměrem bylo nalézt vhodnější léčebné postupy pro metabolické poruchy, např. diabetes. Nutriční medicína se mezitím stala rozsáhlou oblastí výzkumu, který
studuje spojení mezi výživou, metabolismem, genetickou dispozicí a zdravím.

Oficiální kampaně vedené za zdravější stravu vycházejí z poznání, že stravovací návyky mohou vést k civilizačním onemocněním. V dnešní době už byly nutriční zdravotnické postupy zavedeny v mnoha zdravotnických oblastech vedle léčebných a zdravotních terapií.

Nutriční medicína zahrnuje výživu jako součást léčby onemocnění.